อนาคตทุเรียนไทย

image

วันที่ 11 มี.ค. 2558 ที่บ้านสามหลัง สวนจิตรลดา ได้มีการคุยนอกรอบเรื่องอนาคตทุเรียนไทย โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
1.สถาบันทุเรียนไทย ที่จัดตั้งโดยชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อชาวสวนทุเรียน พูดคุยกันถึงความร่วมมือที่จะทำทุเรียนคุณภาพ premium สำหรับตลาดเฉพาะภายใน ผ่านการตลาดบน social media การปรับปรุงคุณภาพและความหลากหลายของทุเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดเฉพาะมากขึ้น หารูปแบบสินค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียน
2. กลุ่มชาวสวนทุเรียนจันทน์ ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยในสถาบันทุเรียนไทย นำร่องการผลิตแบบคุณภาพ
3. กลุ่ม Smile Farm ชาวสวน gen Y มองหาระบบ Precision AG เพื่อการจัดการด้นต้นทุนแรงงานและหาโมเดลการจัดการสวนผลไม้ใหม่
4. สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่และตราด ตัวอย่างสหกรณ์ในแนวคิดใหม่ ทำตัวเป็น service provider ให้กลุ่มชาวสวน ทำตลาด modern trade ร่วมกัน ทำแผนการตลาดล่วงหน้าร่วมกับผู้ส่งออก
5. ผู้ส่งออกและแปรรูป ที่มาเป็นส่วนหนึ่งใน supply chain ที่จะกำหนดปริมาณความต้องการของแต่ละชนิดสินค้า
6. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีและ สวพ. 6 สนับสนุนการตรวจมาตรฐานการผลิต หรือ GAP โดยวางแผนร่วมกับสถาบันทุเรียนไทยและกลุ่ม
7.หน่วยงานสนับสนุนเรื่องทุนและเทคโนโลยี
8.อพ.สธ. สร้างสถาบัน อพ.สธ.เพื่อสร้าง skill workers ในสวน โดยเชิญชาวสวนที่มีความชำนาญมาเป็นวิทยากร
การประสานความร่วมมือนี้จะต้องก้าวไปอีกหลายก้าว แต่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาทุเรียนไทยให้มั่งคงอย่างแท้จริง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s