เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม

 

วันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ได้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มน้ำอ้อม ที่รวมตัวกันเพื่อผลิตข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าว Rice Berry ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตจากองค์กรตรวจประเมินคือ Certification of Environmental Standards GmbH หรือ CERES ที่สินค้าที่ได้รับการรับรองนี้ ได้รับการยอมรับจาก EU, NOP, IFOAM นั่นหมายความว่าสามารถส่งไปตลาดยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นได้ สิ่งเหล่านี้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังของคนในเครือข่าย ซึ่งในขณะนี้มีสมาชิกในเครือข่ายกว่า 900 ราย มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 500 ตันต่อปี

ในส่วนของเทคโนโลยีที่นำไปใช้กับกลุ่มน้ำอ้อมคือระบบ TAMIS ซึ่งเป็นระบบช่วยงานบันทึกข้อมูลสมาชิก พื้นที่ และข้อมูลประกอบการประเมิน เพือนำร่องร่วมกันระหว่างผู้ผลิต และผู้ตรวจประเมิน ผลจากการนำร่องในพื้นที่นี้จะนำไปสู่การขยายผลกับกลุ่มผู้ผลิตข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นในลำดับต่อไป

 

 

20160405_134659

20160405_09440220160405_09442820160405_09464220160405_092838

20160405_102527

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s