สร้างสวนมะพร้าวน้ำหอม ด้วย Smart AG

20160407_103033.jpg 20160407_110029.jpg 20160407_113807.jpg

วันที่ 7 เม.ย. ได้ไปดูการสร้างสวนมะพร้าวน้ำหอม จากที่นาเดิม 30 ไร่ โดยการจัดการสวนมะพร้าวใหม่ 800 ต้นนี้จะเน้นการใช้เทคโนโลยีจัดการสวนแบบ Smart AG ที่เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนระบบการให้น้ำและปุ๋ยทางท่อ ระบบเซนต์เซอร์ต่างๆที่จะใช้ควบคุมการให้น้ำตามปัจจัยความจำเป็นของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะสัมพันธุ์ไปกับการศึกษาลักษณะ micro climate ในสวน การออกแบบระบบติดตามการเติบโตของมะพร้าวโดยใช้ drone, image processing และการออกแบบอุปกรณ์เก็บเกี่ยวมะพร้าว เป็นต้น ….รูปแบบการเรียนรู้นี้จะนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้าด้วยเทคโนโลยีในลำดับต่อไป….อีกประเด็นสำคัญคือการสร้าง skill workers เพื่อเป็น farm managers ซึ่งจะต้องมีเวทีที่จะมานั่งออกแบบความคิดร่วมกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s