จะใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมทุเรียนอย่างไร?

ea5e955d-7a72-42b6-8a19-c196aed5649b20160418_114632 20160418_114629 20160418_114621 20160418_114544 20160418_114550 20160418_114555 20160418_114540 20160418_114535

 

 

 

 

 

เมื่อพูดถึงทุเรียน เรามักจะนึกถึงทุเรียนพันธุ์หมองทอง หรือพันธุ์ชะนี ที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป แต่ในความเป็นจริงประเทศไทยมีพันธุกรรมทุเรียนที่เป็นทุเรียนพื้นบ้าน ไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ที่รวบรวมไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี บนความหลากหลายนั้นมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านสี รส เนื้อ(texture) สิ่งเหล่านี้ยังต้องการศึกษาเชิงลึก ไม่ว่าทางด้านโภชนาการ การใช้ประโยชน์ทางยา หรือการต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยี Smart AG อาจช่วยได้ในการบันทึกลักษณะทาง morphology การพัฒนาอุปกรณ์และระบบจัดการสวนแบบใหม่ และ social media ในการเชื่อมต่อกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความแตกต่าง

ทุเรียนอีก 500 สายพันธุ์ เปรียบเสมือนสมบัติทางธรรมชาติ ที่เราสามารถเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์อย่างยาวไกล ปัญหาที่เห็นในช่วงปัจจุบัน คือ การไม่ให้ความสำคัญกับพันธุกรรมดั่งเดิม ขาดการศึกษาต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนจากทุกระดับ และที่สำคัญคือขาดนักวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พร้อมจะทำงานในพื้นที่อย่างครบวงจร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s