บูรณาการงานวิจัยทุเรียน…

1462872880725.jpg
Enter a caption

10 พ.ค. 2559 บ้านสามหลัง สวนจิตรลดา การหารือระหว่าง อพ.สธ.กับ ผอ.ฝ่ายเกษตร สกว. และ อ.จริงแท้ จาก มก.

หลังจากได้มีการพบปะกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาของวงการทุเรียนในระยะยาว เมื่อวันที่ 10 มี.ค.และวันที่ 17 เม.ย ประเด็นความต้องการจากตัวแทนชาวสวน สหกรณ์ ผู้ส่งออก ได้นำมาเทียบกับเป้าหมายของการทำงานพืชอนุรักษ์ อพ.สธ.โดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นพืชหนึ่งในสิบชีวภาพ ที่ต้องทำงานบูรณาการทั้งระบบ และยุทธศาสตร์ทุเรียน ปี 2559-2563 ของกรมวิชาการเกษตร จะได้ประเด็นที่ต้องเสริมงานวิจัยในสิ่งที่ขาดและจำเป็นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทุเรียนไทยให้ก้าวต่อไป อย่างมั่งคง ความสนใจนี้จะลงไปที่ฐานทรัพยากรท้องถิ่น การเรียนรู้ต่อยอด การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการสร้างคนที่จะกลับไปเป็นชาวสวนรุ่นใหม่ที่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม และพลวัตรของโลก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s