ประชุมร่วมกับ FAO เรื่องระบบตรวจประเมินมาตรฐานการผลิต

image

วันที่ 23 พ.ค. 2559 ได้ประชุมร่วมกับ Dr. Sylvester Gerard FAO-RAP และ Dr. Kevin Gallagher, FAO representative to Mongolia ในเรื่อง ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ agriculture quality assessment system หรือ GAP บน mobile application ภายใต้ชื่อ TAMIS ไปใช้งานในระดับนานาชาติ โดย FAO จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำร่องการใช้งานในมองโกเลีย ทั้งนี้ระบบดังกล่าวเนคเทคได้พัฒนาใช้งานนำร่องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s