เก็บตกจากการประชุม WCCA/AFITA 2016

AFITA case study รูปแบบความสำเร็จจากประเทศญี่ปุ่น

dsc03358.jpg

รูปแบบการร่วมทำวิจัยงานด้าน IT กับการเกษตรที่เป็นรูปธรรมคือประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กรภาครัฐชื่อ NARO (National Agriculture and Bio-informatics Research Institute) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผลักดันการก่อตั้ง AFITA ในปี 1998 มี Prof. Seishi Ninomiya ซึ่งสังกัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นแกนสำคัญ กลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญทั้งใน AFITA และ APAN (Asia Pacific Advanced Network – Agriculture Working Group) จากการรวมตัวกันของนักวิจัยในสายเกษตรและสาย IT ก่อตั้งเป็น Interdisciplinary Agricultural ICT Consortium มีสมาชิกทั้งหมด 16 องค์กร ประกอบด้วย U. of Tokyo, Nagoya University, Aichi Gakuin University, Aichi Institute of Technology, Chubu University, Ehime University, Mie University, Shinshu University, Aichi Keizairen, Bio Tech Tokai, Toyota City, Hamamatzu Photonics K.K., Mitsubishi Research and Consulting, Sunrise Farm Toyota และ NEC Solution Innovators

Consortium ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ คือ Oversight committee, Strategy committee, และ Operation panel ซึ่งดูแลสายงานวิจัย ประกอบด้วย

  • Sensing group
  • Information Infrastructure Research Group
  • User Services Group
  • Evaluation Group

ในการประชุม WCCA/AFITA 2016 ที่ผ่านมานี้ได้มีการนำเสนอผลงานใน specials session ที่เห็นการบูรณาการงานวิจัยกันอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบแผนที่น่าสนใจ หากเราต้องการผลักดันเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง(และ..จริงใจ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s